Hovedutstillinger

Galleri Olav

HVOR: Jacobsenbrygga

Galleri Olav fra Oslo kommer til Galleria Kunstfestival, og har med seg verk av hele 23 forskjellige kunstnere. Besøkende kan glede seg til å se, og også få muligheten til å kjøpe, verk av blant andre Håkon Gullvåg, Frans Widerberg, Nico Widerberg, Pushwagner, Håkon Bleken og Hans Normann Dahl.

Dette er en salgsutstilling, hvor all kunsten som stilles ut, også vil være mulig å kjøpe, så her lønner det seg å være raskt ute!

Mer informasjon kommer…

Gïelejeanoen balka / Språkelvas sti

HVOR: Nergato

Hovedkunstnere: Johan Sara jr og Ada Einmo Jürgensen

Et auditivt, innovativt og pedagogisk språk-prosjekt som har til hensikt å inkludere, inspirere og utvikle et språk på en ny og kreativ måte.
Ide og konseptutvikling av:

  • Innsamling, samtaler og opptak av Ada Einmo J.
  • Klipp, redigering og kunstnerisk tilrettelegging av Johan Sara

Vueliegeajnoen johkebealesne maehtiejibie gïelh mij måjkodh tjoeje-installasjovnine vihth goltelidh. Tjoejh, åssjalommesh jïh vaajmoeh mij jïevkehtidh, gïelh maanijste mij saemieskuvlesne vaadtseme jïh tjïjhtjeluhkie (70) saemiefuelhkieh mij daesnie Musserisnie lij. Dah gujhth daesnie buvride johkebealesne gaavnesjin, Musserisnie.

I Nergato ved elvekanten en lydinnstallasjon, og vi hører lyden av et språk som nesten forsvant. Lyder og tanker. En puls, og lyd fra barn som gikk på sameskolen. Lyden fra 70 samiske familier som tidligere bodde i Mosjøen og omegn. De møttes her i bodene ved elvekanten i Mosjøen – og slik hørtes de ut.

Du kan gå i Språkstien/Gïelejeanoen balkai Nergato og høre stemmene hele Festspill- og Galleriauken.

Plakat språkstien

Havlandet

HVOR: Jacobsenbrygga

HOVEDKUNSTNER: Åse Frøyshov

Mosjøen Kunstforenings sommerutstilling er i år en utstilling av fargerik tekstilkunst av Åse Frøyshov. Tema for utstillingen er den mektige og kontrastfylte naturen i landsdelen. Hun har valgt å kalle utstillingen Havlandet. Vann, fjell og hav har alltid fascinert henne. Denne fascinasjonen vil Åse Frøyshov gjerne videreformidle gjennom denne utstillingen, som vil inneholde arbeider utført med den gamle og tidkrevende teknikken billedvev. I tillegg vil besøkende også få se en rekke silketrykk.

Åse Frøyshov har alltid vært tiltrukket av sterke farger i sine arbeider og følte seg derfor litt unorsk som kunstner. Det gjorde hun også det da hun studerte ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. (Tidligere hadde hun gått ved Danmarks Lærerhøjskole vev og Hamar lærerskole).

At hennes arbeider har falt i smak, viser lange lister over utsmykkingsoppdrag, utstillinger og omtaler i bøker og tidskrifter.

Blant mange kjente utsmykkinger er  det store veggteppet ”Fanfare” som dekker en hel vegg ved Nordnorsk Musikkonservatorium, sceneteppet i Olavshallen, vegtepper i flere offentlige bygningar og kirker og i private bygg.

FC742636-EA60-44F6-9736-3BD42C35FE85

Historisk Hav

HVOR: Dolstad kirke

FRA SAMLINGENE TIL: Mosjøen Kunstforening, Helgeland Museum og Kulturverkstedet

Denne utstillingen under Galleria Kunstfestival består av kunstverk fra samlingene til Helgeland Museum i Mosjøen, Mosjøen Kunstforening og Kulturverkstedet som alle har vært med og bidratt. Prosjektet ble initiert av prest Kari Sjursen som også har Gry Solbraa med på laget. Utstillingen viser både verk av lokale kunstnere som Edvard Valberg og Christian Tanche Andersen, samt ikke-vefsninger som Odd Nerdrum, Eva Harr og Birger Berthils. Prosjektleder/kurator Katrine Remmen Wiken, Helgeland Museum.

Utstillingen åpner etter festivalgudstjenesten søndag 5. juli.

Fiskere, Chr. T. Andersen
synd

Høldplassen

HVOR: Marsøra

HOVEDKUNSTNER: Aleksander Nordaas
KOMPONIST: Raymond Enoksen
SKUESPILLER: Johanne Fossheim
MUSIKERE: Vefsn-Ensemblet, v/ Trond Wika og Tiril Holand

KURATERING: Helgeland Museum, v/ Katrine Remmen Wiken

Hvor finner man huldre? I sagn og historier fra en svunnen tid? På magiske og fortryllende steder? Eller levende blant oss hver eneste dag?

Velkommen til «Høldplassen», en interaktiv utstilling med Aleksander Nordaas sine eventyrlige bilder av moderne «huldre». Langs veien ut mot Marsøra vil du gjennom appen KulturPunkt kunne høre historier og fortellinger, tilrettelagt av Helgeland Museum. Turen akkompagneres av musikk, komponert av Raymond Enoksen og spilt inn av Vefsn-Ensemblet.

Kunstneren Aleksander Nordaas ønsker gjennom sitt mangeårige arbeid med «The Huldra» å vise den moderne huldra. I et omfattende fotoprosjekt portretteres 107 ekte huldre, i all sin renhet, styrke og sårbarhet. Opprinnelig skulle et utvalg av disse bildene stilles ut på Jacobsenbrygga i Mosjøen som del av Galleria Kunstfestival. Med strenge restriksjoner på antall mennesker samlet denne sommeren ble man nødt til å tenke alternativt. Fotokunsten blir tatt ut. Ut til de mytiske skoger, til der hvor huldra en gang gjemte seg. Hvor vinden og trærne forteller historier fra gamle dager. Ut til Høldplassen.

«The Huldra» er et fotoprosjekt av kunstneren Aleksander Nordaas. Det følger opp hans tidligere prosjekter, spillefilmen «Thale» og kortfilmen «Heim», som begge hadde huldra som en sentral skikkelse. Det startet som et rent fiksjonsprosjekt, men da arbeidet med å fotografere de over hundre kvinnene som meldte seg tok til, fikk prosjektet en langt mer menneskelig substans og dypere mening. Kvinnenes bakgrunn og motivasjon for å delta dreide seg om alt fra spiseforstyrrelser, selvskading og overgrep, til kroppspositivitet og det å skape rollemodeller for andre.

I prosjektet står regionens fauna og landskap like sentralt som huldra selv, da hun på mange måter springer ut av dette historiske landskapet. Her har hun vandret lenge før oss, sett generasjoner komme og gå – og i all sin skyhet blitt med over i vår moderne tid, hvor hun er å finne igjen i vårt blod og våre gener. For alle har vi røtter i dette landskapet, fra kyst til innland, og målet til Nordaas er å få med alle mulige aspekter ved denne landsdelen.

Det blir ingen vernissasje til utstillingen. Istedenfor produserer Aleksander Nordaas en kortfilm, som vil lede oss til Marsøra. I denne filmen spiller den fagre «huldra» Johanne Fossheim. Hun har tidligere spilt i Nordaas‘ kortfilm «Heim», og har også presentert sterke skuespillerprestasjoner i blant annet «Peer på Pub» (Lerkefugl Produksjoner) og «Fuglane» (Nordland Teater).

Galleria Kunstfestival, Helgeland Museum og Festspillene Helgeland ønsker deg velkommen til en magisk opplevelse.

Aleksander Nordaas sitt prosjekt The Huldra har i løpet av de siste årene vokst seg stort og mangfoldig. Les om hele prosjektet på www.thehuldra.com eller på https://www.instagram.com/aleksandernordaas/

The-Huldra_Festspillene02
The Huldra_Festspillene01