«Tre reiser – Tre landskap»

Prosjektet «Tre reiser – Tre landskap» var et kunstprosjekt hvis formål var å skape interesse for og inspirere til utviklingen av papirbasert kunst.

H.M. Dronning Sonja, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl gikk derfor sammen om å lage en grafikkmappe der inntektene fra salget skulle tilfalle en stiftelse. Denne stiftelsen er nå opprettet og deler ut kunstnerprisen «The Queen Sonja Nordic Art Award» annet hvert år. Realiseringen av prosjektet pågikk over flere år, gjennom en lang modnings- og arbeidsprosess.

Sted: Helgeland Sparebank