Stig Einar Edvardsen

Installasjon ved Vikbrygga. Edvardsen er fra Mosjøen og har under Galleria Kunstfestival i mange år bidratt med sine spektakulære og oppsiktsvekkende installasjoner ved Vikbrygga. Verkene vises kun under festivalen og tas som regel ned/tilintetgjøres etterpå.

Sted: Smuget til Forsjordbrygga