Roar Lund Larssen

Roar er født i Trondheim i 1936 og utdannet som bygningsingeniør. Han begynte med akvarellmaling i voksen alder og maler nå med akryl. Ble anbefalt av malervenner om å melde seg på en utstilling med noen av sine bilder.

Sted: Mjaavatnbrygga