Perpendikulør

En kunstnerisk samtale mellom lyd og bilde. Produsent/musiker/komponist Fred Endresen og billedkunstner Stig-Ove Sivertsen tar publikum med på en reise i tid og rom. Maleriutstilling til komponert musikk i de tidligere lokalene til Øyen trevarefabrikk i Mosjøen, hvor det siden midt på 50-tallet til 2014 har vært produsert tredører og -vinduer (i vinkel).

Billedkunstner Stig-Ove Sivertsen (S.O.Sivertsen) leier atelier/verksted i deler av tidligere Øyen trevarefabrikk som eies av Studio Nord v/Fred Endresen. Resten av den tidligere fabrikken skal i forbindelse med Galleria kunstfestival gjøres om til et spektakulært utstillings-/formidlingslokale hvor maskiner og utstyr bli en vesentlig del.

Selve fabrikken står fullstendig urørt med utstyr slik den ble forlatt da produksjonen ble lagt ned i 2014. Gamle, men fullt operative og funksjonelle maskiner og utstyr vitner om lang en tradisjonsrik produksjon og solid håndverk. Sjelen sitter fortsatt i veggene og tidligere industriproduksjon gjør at Sivertsens atelier ser ut til å ha vært der bestandig – dette til stor inspirasjon i det kunstneriske arbeidet.

Med dette bakteppet og i dette miljøet ønsker Endresen og Sivertsen å lage en utstilling som tar publikum på en reise i tid og rom i en dialog mellom det musikalske og visuelle. Maskiner og utstyr vil får en sentral plass i utstillingen, både scene- og lydmessig. Fabrikkutstyr og -lokale blir en del av produksjonen og lyssettes og iscenesettes med avdempet og tilpasset lysdesign. I tillegg til dette vil elementer (vinkler) i tre, produsert i fabrikken, plasseres i på maskinene. Sammen med maleriene og symbolikk skal dette være en del av den visuelle totalopplevelsen. Hele den tidligere fabrikken blir et scenisk område hvor også publikum beveger seg. I tillegg til belysning av maskiner og utstyr vil punktbelysning av maleriene være viktig. Det vil derfor legges stor vekt på galleribelysning med riktig lystemperatur for at utstillingsopplevelsen skal bli optimal.

Sted: Øyen Trevarefabrikk