Maleklubben Paletten

Maleklubben Paletten er en lokal maleklubb for amatører og viderekommende. Medlemmene møtes en gang i måneden for hyggelig, sosialt og kreativt samvær.