Kulturskolen

Visuell kunst fra kulturskolen stiller ut elevarbeid fra keramikk- og maskeproduksjon, malerier, samt farge-rik figurkunst. Grupper med elever mellom 5-8 år ogmellom 9-12 år.