Kari Hatlen

Kari er utflytta Vefsning/Graneværing, og har vært keramiker de siste 19 år. Alle produkter er av type steingods, teknikker, leire- og glasseringteknikker dertil. Hun bor i Fredrikstad hvor hun har eget verksted på tunet. Deltok for første gang på Galleria i 2015. Temaet i år er «lysets glede»

Sted: Forjordbrygga

Back