Illumination

Utstillingen er satt sammen av et utvalg av ni samiske kunstnere som alle er opptatt av å utforske maleriet som medie og det visuelle språkets muligheter. Dette er ikke en utstilling som fokuserer på politiske spørsmål og identitetsproblematikk som flere større utstillinger med samisk kunst har gjort de siste årene, utstillingen fokuserer mer på form og åndelighet. Problemstillingen kan vi enkelt si er maleriet selv! Utstillingen viser tendenser fra slik maleriet har utviklet seg fra 1970-tallet til i dag med å inkludere kunstnere av ulike generasjoner og tradisjoner. Utstillingen inneholder malerier i variert størrelser og motivene er i stor grad abstrakte og mer antydende.

Tittel på utstillingen Illumination er inspirert av Synnøve Persens maleri Illuminasjon II.

En betydning av dette ordet er opplyse, disse maleriene som inngår i utstillingen har samlet en sterk fargepalett og må med rette kunne sies å lyse opp. En videre betydning kan være kunstnernes ønske til å opplyse og få oss som publikummere til å tenke nytt, men sine subjektive sansinger og ønske om å gå nye veier og å la kunsten lyse opp. Illumintaion kan også peke på en mer spirituell og åndelig retning.

Kunstnere kommer fra ulike deler av Sápmi og har alle en identitet forankret i relasjon til samiske miljøer. De har alle utdannelse fra ledende kunstutdanninger og har individuelt langvarig praksis fra kunstscenene i sine hjemland.

Kunstnere:
Per Enokssen
Asbjørn Forsøget
Josef Halse
May-Liss Nilsen
Elly Mathilde Novvale
Synnøve Persen
Outi Pieski
Lena Stenberg
Stein Erik Wouhti

Utstillingen er kuratert av Kristoffer Dolmen, direktør ved Samisk senter for samtidskunst i Karasjok. Utstillingen er kommet i stand som ledd av et samarbeid mellom to viktige samiske institusjoner – Samisk senter for samtidkunst og Samisk kunstmagasin/RiddoDuottarMuseat. Utstillingen er støttet av Nordland fylkeskommune

Sted: Jacobsenbrygga