Grete Velsvåg

Kunstneren bor på Finneidfjord og er barnefødt i 1947 på gården Velsvåg i Leirfjord kommune, hvor navnet kommer fra. Først da hun begynte å forberede seg til pensjonsalderen fant hun sin kunstneriske åre, men i den alderen var det ikke tid nok til lang utdanning. Behovet for nødvendig kunnskap ble derfor dekket ved å delta på stadig nye kurs, og hun er fremdeles på jakt etter nye teknikker og ideer. 

Grete Velsvåg har deltatt på Galleria 4 ganger tidligere. Årets utstilling har stor variasjon. Hun stiller ut maleri, digitalt behandlede maleri, digitale grafiske bilder, kollager, fotografi samt mixed media, som er bilder som inkluderer flere teknikker. Mixing av media er spennende og utviklende, mener hun. Grete Velsvåg har hatt flere separate utstillinger og deltatt på marked. Hun tilbyr også visning av bilder hjemme hos kundene på deres egen vegg.

Sted: Mjaavatnbrygga