Liturg Gry Orfei Solbraa, organist Lars Notto Birkeland, Dolstad kammerkor ledet av Martha Mikalsen, 50 – års konfirmanter og flere sentrale festspillaktører vil bidra til at dette blir en ordentlig festgudstjeneste. Festspilltemaet bevegelse aktualiseres gjennom pilegrimsmotiv, som er både en indre og en ytre vandring.Vis alle arrangementer

Dato:

3. juli 2022

Klokkeslett:

11.00 - 12.00

Sted:

Dolstad kirke

Kategori: