Om oss

Festspillene for Helgeland skal gi et bredt og variert tilbud preget av høy kvalitet innenfor musikk, visuell kunst og scenekunst. Festspillene ønsker å være en arena for store og grensesprengende opplevelser på Helgeland – i hjertet av Norge. Vi vil være inkluderende, mangfoldig og nyskapende og vi har en sterk satsing på barn og unge.

Festspillene Helgeland ble stiftet i 2019 etter et kollektivt ønske fra publikum, festivaler, kommune og næringsliv om å samordne de tre festivalene Galleria Kunstfestival, ByfestVeko og Toppenkurset. De har hver for seg eksistert i mange år, og levd side om side. Det har gjennom årene vært flere arrangement i møtet mellom ulike kunstarter som festivalene har samarbeidet om og det har f.eks. vært vanlig at musikere fra Toppenkurset har stilt opp ved åpning av kunstutstillinger i regi av Galleria. Etterhvert som festivalene har vokst seg større, og antallet arrangementer, utøvere og kunstnere har økt, har det blitt et stadig større behov for å samkjøre og koordinere. Helt siden sommeren 2018 har det derfor vært aktive samtaler og møter for å organisere dette sammen. 

Styret

Styreleder: Asgeir Pettersen
Personlig vara: Ivar Roger Hansen

Styremedlem: Kristian Sæterstad
Personlig vara: Tom Remhaug Duesund

Styremedlem: Roar Møller
Personlig vara: Sverre Løvold Strand

Styremedlem: Annika Honggard
Personlig vara: Katrine Remmen Wiken

Administrasjon

Festspillsjef: Carl Ninian Wika

Toppenkurset

Toppenkurset favner både en internasjonal musikkfestival med over 20 konsertarrangementer og et internasjonal sommerakademi mer enn 100 deltakere. Flere profesjonelle solister og ensembler gir egne konserter i tillegg til å være faglige veiledere for unge musikere i etableringsfasen. Festivalen er Nord-Norges største arrangement av sitt slag. Toppenkurset representerer en ungdomsfestival med ungdom som utøvere og formidlere  i samspill med fremragende kunstnere og pedagoger, med spennvidde fra kammermusikk til store symfoniske produksjoner.

Dermed sikrer Toppenkurset barn og unges tilgang til nyskapende kunst av høy kvalitet, barn og unges tilgang til profesjonelle kulturmøter samt barn og unges egen produksjon av kulturelle ytringer i en profesjonell sammenheng.

Galleria Kunstfestival

Galleria kunstfestival er en arena for mangfoldet av visuelle kunstuttrykk og skal formidle impulser fra den internasjonale kunstverden og samtidig gi plass til den folkelige kunstinteressen. Galleria skal skape møteplasser for kunstnere og barn & unge og reflektere at Norge er et flerkulturelt samfunn. Galleria skal bidra til å heve sosiale og estetiske kvaliteter i byrommet. Galleria kunstfestival er “kunst uten filter” og ønsker at unge kunstnere, kunstnere in spe og amatører skal få stille ut og selge på samme arena som anerkjente utøvende kunstnere og gallerier. Dette skaper en unik stemning og atmosfære. I tillegg er Galleria “kunst med filter” hvor vi inviterer anerkjente kunstnere til å ha egne dedikerte utstillinger.

ByfestVeko

Byfesten er den desidert største happeningen i Mosjøen med opp til 5000 personer samlet i Sjøgata-området. Byfesten avslutter Byfestveko som arrangeres av Sjøgata næring og miljø. ByfestVeko kjennetegnes ved at det er levende musikk på alle scener, både inne og ute, og servering av mat og drikke på tradisjonelle og utradisjonelle steder. Trangt og trivelig og mange glade gjensyn.

Samarbeidspartnere

Festspillene Helgelands partnere deler vår vilje til å skape store kulturelle øyeblikk for alle, og vår ambisjon om at Festspillene Helgeland skal være en arena for store og grensesprengende opplevelser. De er med på å løfte Helgelands kunstnere og utøvere opp og fram, og skape en festival som Helgelendingene er stolte av.

Offentlige støttespillere

Hovedsponsorer

Mediesponsor

Andre partnere

Grafisk materiell

Grafisk materiell til nedlastning

Meta