Galleria kunstfestival

Galleria kunstfestival er en arena for mangfoldet av visuelle kunstuttrykk og skal formidle impulser fra den internasjonale kunstverden og samtidig gi plass til den folkelige kunstinteressen. 

Har du kunst du ønsker å stille ut og selge? Meld deg på vår kunstmesse og still ut på samme arena som anerkjente kunstnere og gallerier. 

Foto: Kristian Rødvand

Still ut og selg din kunst i Mosjøen sentrum og i den unike og historiske Sjøgata. Galleria kunstfestival tar ansvar for markedsføring, reklame og bevisstgjøring slik at du når et interessert publikum. Galleria kunstfestival tar ingen provisjon for salg av kunst i forbindelse med festivalen. For å stille ut (fra ca 6 m veggplass) under festivalen beregnes det en deltager-/markedsføringsavgift fra kr 3 000 inkl moms. Blant annet inkluderer dette oppføring med info og foto i digital katalog på www.festspillenehelgeland.no.

Se gjerne våre “Tips og råd” for å være best mulig forberedt til årets kunstmesse!

Faktura sendes ut etter at påmeldingsfristen er gått ut. 
Barn og unge under 18 år samt kunststudenter stiller ut gratis.

Det tilbys ulike utstillingsplasser i Mosjøen sentrum med ulik prisnivå:

  • Diverse lokaler i Sjøgata og Mosjøen sentrum.

For å komme med i festivalkatalogen må vi ha påmelding innen 1. april 2024. Bekreftelse på deltakelse sendes til utstillerne ca 15. april. Ved påmelding senere vil du kunne få stand og oppføring med info på festspillenehelgeland.no, men ikke i trykt program.

Les våre vilkår for deltakelse her.

Foto: Kristian Rødvand

Viktig

De som melder seg på via skjemaet vil få en automatisk bekreftelse om mottatt påmelding via mail. (Hvis ikke, så sjekk evt. om den har havnet i spamboksen din).

Endelig påmelding er ikke bekreftet før deltakeravgift er betalt. Betaling gjøres til konto 4516.29.75785. Betalingsfristen er 1. mai 2024. Husk å merke betalingen med navn.

Vær oppmerksom på at det kan være begrensinger i forhold til antall deltagere ved de ulike utstillingslokalene. Du vil få svar på påmeldingen etter at påmeldingsfristen er gått ut.
Galleria kunstfestival praktiserer avbestillingsrutiner. Et avbestillingsgebyr på 25% vil bli fakturert for å dekke administrasjonskostnader, hvis du må melde deg av festivalen. Innbetalinger refunderes ikke.

Frist for innsending av informasjon/bilde til bruk i markedsføring er 1. april 2024.
(Hvis det er ledig plass så kan du selvfølgelig få plass hvis du bestemmer deg etter denne datoen. Prisen vil være den samme, men markedsføringen kan bli begrenset).