Frivilligregistrering

Har du lyst til å være frivillig under Festspillene Helgeland 2023? Vi gleder oss til å ha deg med på laget!

På denne siden kan du lese mer om de ulike arbeidsområdene. Det er også mulig å melde seg til flere forskjellige arbeidsområder.