Frivillig

De frivillige er hjertet som får Festspillene Helgeland, Galleria Kunstfestival, Toppenkurset og ByfestVeko til å gå rundt. Vil du være en av oss denne sommeren? Vi ønsker deg hjertelig velkommen. På denne siden kan du først lese om hvert arbeidsområde man kan melde seg til. Nederst på siden kan du også se hva vi tilbyr som takk for den uvurderlige hjelpen du som frivillig bidrar med.

Arbeidsgrupper

Utstillinger

I denne gruppen står man vakt under utstillingene, og hjelper til med servering til utstillerne, møter de besøkende og kan svare på spørsmål om de ulike utstillerne. Man står også klar til å assistere utstillerne hvis de skulle ha behov for noe. Arbeidstiden er fra formiddag til sen ettermiddag. 

Barnas festspill

Her vil du jobbe med å tilrettelegge for barna som deltar på Barnas Festspill og Barnas Galleria. Arbeidsoppgavene spenner fra å ta i mot barna, ordne med servering, assistere lærere og underholdere ved behov, og sørge for at barna har en fin opplevelse. Det aktuelle arbeidstidområdet er dagtid mandag til fredag. 

Distribusjon

I distribusjonsgruppen har du ansvar for å distribuere plakater, flyere, kataloger og festivalaviser i Mosjøen og på Helgeland i forkant av festivalen. Det er behov for noen frivillige med førerkort til dette området, men det er ikke et must for alle. Vi trenger personer som er tilgjengelige i månedene før festivalen.

Billettsalg/-kontroll

I billettsalg/-kontroll vil du være tilstede på de ulike arrangementsarenaene. Du vil være i direkte kontakt med publikum, og vil bidra med å informere om program og om utøverne. 

Før festivalen vil du få orientering og opplæring i billett- og betalingssystemet vårt. Arbeidstiden er stort sett på kveldstid. Billettkontrollører sørger for innslipp og billettkontroll, og er med på å sikre rømningsveier i konsertlokalene.

I samme gruppe har man også smittevernansvar ved arrangementene. Man har ansvar for å ha oppdatert navneliste over de besøkende, og sørger for at de generelle smittevernsreglene blir overholdt.

Arrangement/rigg

Denne gruppen jobber med opp- og nedrigg på utstillingslokalene og konsertstedene, frakt av instrumenter og bistår med teknisk rigg dersom det er behov for det. Noe av arbeidet kan være fysisk krevende. Arbeidstiden vil variere, og vi har behov for folk fra tidlig morgen til etter konsertslutt. Vi har behov for frivillige fra før festivalstart til etter festivalslutt. 

Kursvert på workshop

Disse arbeider med å rigge til kurs/workshops under festivalen, samt står vakt under selve kursene. Man vil også bistå kurslederne. Nedrigging etter kursene inngår også.

Festivalkontor

Her arbeider man på vårt festivalkontor. Du vil besvare spørsmål fra kunstnere, utøvere, besøkende og publikum, og bidra i akkreditering og forhåndssalg av billetter. Festivalkontoret vil også være et holdepunkt for andre frivillige, hvor all aktuell informasjon er tilgjengelig. Festivalkontoret er oppe fra formiddagen til tidlig kveld. 

Servering/bevertning

Serverings- og bevertningsgruppen jobber med å servere mat på de ulike utstillings- og konsertarenaene, til utstillere, artister, medarbeidere og frivillige. Her trenger vi frivillige til å utføre enkle kjøkkenoppgaver, og distribusjon av mat og drikke. Arbeidstiden vil variere fra tidlig om morgenen til sent på kvelden. 

Transport

Transportgruppen har ansvar for transportering av utøvere, kunstnere og andre gjester. Vi ønsker erfarne medarbeidere med gode kjøreegenskaper. Minibussertifikat kan være en fordel, men er ingen forutsetning. Transporten vil skje fra og til flyplass og togstasjon, samt til og fra arrangementer utenfor Mosjøen sentrum. Arbeidstiden kan variere fra tidlig om morgenen til sent på kvelden, og behovet er fra før festivalstart til etter festivalslutt. Disponering av egen bil er ikke en forutsetning da festivalen leier inn det som trengs av kjøretøy. Oppgi i kommentarfeltet i søknadskjemaet om du disponerer egen bil. Bruk av egen bil vil kompenseres. 

De frivillige er festivalens hjerte

Hva vi gir tilbake
Som takk for ditt uvurderlige bidrag får du gratis adgang til ett av utvalgte arrangement. , alt etter hvor stor arbeidsmengde du tar på deg. Før festivalen inviteres du til et bli kjent-arrangement, hvor du knytter nye kontakter og lærer om de oppgavene du er tildelt i forbindelse med organisering av festivalen. Du får naturligvis dekket alle utgifter knyttet til arbeidsoppgavene. På vakt serveres du drikke og mat. Vi kan også love kunstneriske og sosiale opplevelser du kan leve lenge på!

Ambassadører for Festspillene Helgeland:
De frivillige er ofte utøverne, kunstnerne og de besøkende sitt første møte med festivalen. Derfor ønsker vi at du er positiv, glad og full av innsatsvilje.

Har du noen spørsmål?
Ta kontakt på e-post bodilnystad@gmail.com, så svarer vi deg så raskt som mulig!