Festivalene på Helgeland viser vei om samarbeid

Åtte festivaler på Helgeland har signert avtale om å etablere et forpliktende samarbeid. Tirsdag 18. oktober ble det kunngjort at Innovasjon Norge og Sparebank1 Helgeland støtter Festivalnettverk Helgeland.

Festivalnettverk Helgeland er et samarbeid mellom Festspillene Helgeland i Mosjøen, Verket Musikkfestival og Smeltedigelen Musikkfestival i Mo i Rana, Klemetspelet og Hemnesjazz fra Hemnes, Havnafestivalen i Sandnessjøen, Rootsfestivalen i Brønnøysund og Trænafestivalen på Træna. Kunnskapsparken Helgeland er engasjert som prosjektleder for nettverket. Gavestiftelsen til SpareBank 1 Helgeland har gitt tilsagn Festivalnettverk på kr 150 000 per år i tre år. Innovasjon Norge har innvilget søknaden med kr 700 000 for første året, med muligheter for støtte i inntil tre år.

Festivalnettverk Helgeland skal samarbeid om utvikling av kompetansetiltak, synliggjøring og ringvirkninger av festivalene i regionen, og utvikling av bærekraftige festivaler – både sosialt, økonomisk og miljømessig.
Kunnskapsparken Helgeland er svært glad for at det er etablert et viktig samarbeidsprosjekt på Helgeland. Festivalene er viktige kulturarrangører og har stor betydning for stedsutvikling. En kartlegging fra 2019 viser at disse åtte festivalene samlet har en omsetning på om lag 50 millioner kroner, har flere faste ansatte, engasjerer mange frivillige, og gir oppdrag til lag og foreninger.

På oppstartmøtet var følgende til stede:
Viggo Randal fra Trænafestivalen, Carl Ninian Wika fra Festspillene Helgeland, Bjørn Bonsaksen fra Smeltedigelen Musikkfestival, Morten Ragnar Horn fra Rootsfestivalen, Inger Lise Pettersen fra Klemetspelet, Morten Rudi Johansen fra Havnafestivalen, Marlene Jordbru fra Verket Musikkfestival, Marius Fagerli fra Innovasjon Norge, Bjørn-Tore Brønlund fra SpareBank 1 Helgeland, Eldbjørg Fagerjord, Caroline Moen Eide og Torbjørn Aag fra Kunnskapsparken Helgeland. Ingrid Alte Westman fra Verket Musikkfestival deltok via Teams.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *