Kulturens kraft

Foto: Sarah Aakerøy Johansen

Det er nå i underkant av tre måneder til Festspillene Helgeland 2020 skal arrangeres. Vi har gledet oss til å kunne presentere et program som inspirerer, utfordrer, provoserer og gleder. Dessverre er vi, i likhet med arrangører verden rundt, usikre på hvordan festivalsommeren blir.

Nylig ble det besluttet å forby alle kulturarrangementer fram til 15. juni. Dette forbudet kan bli forlenget til også å gjelde i juli og august, men det kan også komme andre, lettere restriksjoner for sommeren. Vi har derfor tett kontakt med lokale helsemyndigheter, og følger kontinuerlig med på de nasjonale rådene og retningslinjene. Hvilke råd og retningslinjer som ligger til grunn i vår festivalperiode 4. – 11. juli er ennå uvisst.

Mange tar kontakt og lurer på hvordan Festspillene Helgeland i 2020 blir. Foreløpig planlegger vi som jobber med festspillene som normalt. Samtidig er vi også i gang med å utarbeide en plan B og en plan C. Påmeldte deltakere, engasjerte kunstnere og utøvere og vårt kjære publikum vil holdes fortløpende orientert om utviklingen. I overgangen april/mai vil vi med mer sikkerhet kunne fortelle hvordan årets festival blir.

For festival blir det uansett, selv om det per nå er usikkert akkurat hvordan den blir seende ut. Folks tørst etter unike kulturopplevelser er vel så mye tilstede nå, som før pandemien inntraff. Vi mennesker ønsker fortsatt å utfordres og inspireres, selv om man stort sett sitter inne i våre hjem. Kunst og kultur vil fortsette å både provosere og spre glede, på tross av at den nå formidles på uvante måter. 

Noe av kulturens kraft ligger nettopp i det at den aldri lar seg stoppe, uansett hvilke restriksjoner som legges. Kulturen finner heller nye veier til våre hjerter. Festspillene Helgeland er på lag med alle de kunstnere og utøvere som fortsatt vil fortelle en historie, si sin mening eller formidle sine følelser gjennom musikk, bilder, film, teater eller dans. I denne vanskelige tiden oppfordrer vi dere til å ta vare på hverandre, søke utfordringer, tilegne seg ny kunnskap og være kreativ. Det er en utfordrende periode i alle sine liv, men gjennom kunst, gjennom kultur, gjennom nye opplevelser, vil vi alltid ha hverandre.

Carl Ninian Wika
Festspillsjef
Festspillene Helgeland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *